مـجـتـمـع عـلـمـی آمـوزشـی دخـتـرانـه
دوره دوم نـقـش نـو دوره اول

×
مجتمع علمی آموزشی دخترانه
"نقش نو"
دوره اول   اخلاق   اندیشه
     
دوره دوم   تجربه   دانش

رتبه های برتر دبیرستان نقش نو در کنکور 1400

اخبار مدرسه

آغاز سال تحصیلی جدید
ثبت نام
مشاوره
کلاس های رفع اشکال
برگزاری جلسات شوراها
همایش ها
کتاب هفته
مشاوره

مشاوره حضوری

 

مشاوره های حضوری و اختصاصی برای تمامی مقاطع

مکان: مجتمع علمی آموزشی نقش نو

ثبت نام

ثبت نام

 

ثبت نام در تمامی مقاطع

مکان: مجتمع علمی آموزشی نقش نو

رفع اشکال

کلاس های رفع اشکال

 

کلاس های رفع اشکال مختص دوره دوم

مکان: مجتمع علمی آموزشی نقش نو

کلاس آنلاین

کلاس های آنلاین

 

برگزاری کلاس های آنلاین مختص هر دو دوره

مکان: مجتمع علمی آموزشی نقش نو

افتخارات نقش نو

image

 

افتخارات نقش نو

slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg slideimg

 

راه های ارتباط با مجموعه نقش نو

Avatar
Avatar
Avatar

 

راه های ارتباطی با مجموعه نقش نو

Avatar
Avatar
Avatar

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Avatar Avatar Avatar

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

Avatar Avatar Avatar

شعبه اول: متوسطه دوره اول

شعبه دوم: متوسطه دوره دوم

شعبه اول: دوره اول متوسطه

شعبه دوم: دوره دوم متوسطه

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی نقش نو می باشد

طراحی شده توسط سپهر امینی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی نقش نو می باشد

طراحی شده توسط سپهر امینی