والدین گرامی:

لحظه لحظه های زیستن ما،حرکات و سکنات و سخن گفتن ما،لحن کلام ما،نوع نگاه ما،دوستان ما،نشست و برخاست ما،پنهانی ترین رفتارهای ما درساختار و شکل گیری شخصیت نوجوانان ما تأثیر انکار ناپذیری دارند. پس سعی کنیم روزانه خود را مورد بررسی و پالایش قرار دهیم چون نوجوانانمان آینه وجودی خودمان هستند در ذیل به یک سری نکات آموزشی اشاره می کنیم:

مقطع متوسطه ۱ ورود به مرحله ی جدید و متفاوتی است که در آن نیاز به برنامه ریزی دقیق می باشد تغییر ساختار آموزش و پرورش کشور در سال های اخیر و ورود دانش آموزان از مقطع دبستان به دوره متوسطه، فضایی را در مدارس کشور ایجاد نموده که داشتن تجربه ی کافی و نگاهی فراگیر ، عبور صحیح از این مرحله را امکان پذیر می سازد. دبیرستان نقش نو دراین راستا برنامه های ویژه ای را در مقطع متوسطه ۱ مد نظر قرار داده است:


برخورد صحیح با افت تحصیلی

اولین مساله ای که همیشه با شروع دوره متوسطه ۱ با آن مواجه هستیم افت تحصیلی در بسیاری از دانش آموزان هست؛ که البته با برنامه ریزی درسی حرفه ای، تدریس کارآمد دبیران و هم چنین تحلیل های آزمون که خود نشان دهنده نقاط قوت و ضعف دانش آموزان است؛ این مساله کاملا قابل کنترل خواهد بود.


پرورش روحیه برنامه پذیری قبل از برنامه ریزی

یکی از موضوعات مهمی که دانش آموزان در ورود به مقطع متوسطه ۱ به طور جدی با آن مواجه هستند، بحث عادات مطالعاتی و فعالیت های تحصیلی است. شرائط موجود در مقطع دبستان، از دانش آموزان یک ماشین انجام تکلیف می سازد که این امر در مقطع متوسطه بسیار آسیب زا خواهد بود.

یکی از معضلات سیستم آموزشی ما عدم تطبیق حجم و مباحث آموزشی نسبت به سنجش آموخته های دانش آموزان است. مساله ای که منجر به پرورش روحیه "اهمال کاری تحصیلی" در دانش آموزان خواهد شد. به عنوان مثال انباشته کردن همه درس ها برای شب امتحان از تبعات ایجاد همین روحیه در دانش آموز است. بنا بر این واضح است که با گسترش انبوه مباحث آموزشی در مقطع متوسطه ۱ اثرات نامطلوب این مساله نسبت به مقطع ابتدایی، این بار قابل جبران نخواهد بود. لذا مشاورین محترم متوسطه ۱ با برنامه های درسی حرفه ای و ارائه راهکار های مطالعه به پرورش روحیه برنامه پذیری دردانش آموزان سال اول می پردازند تا با از بین بردن روحیه اهمال کاری تحصیلی مقدمات آموزش برنامه ریزی تحصیلی را فراهم نمایند.


کلاس های مشاوره ای و آموزش مهارت های ۱۰ گانه who برای رشد بعد روانی دانش آموزان و برگزاری برنامه های ویژه هدایت تحصیلی برای دانش آموزان نهم

در کلاس های مشاوره ای هر ۱۰ مهارت who آموزش داده خواهد شد و هم چنین برای دانش آموزان پایه نهم برنامه ویژه هدایت تحصیلی و تست های MBTI و هوش های چندگانه گاردنر برگزار می شود.