بسمه تعالی

اگر میخواهید خوشبخت باشید، زندگی را به یک هدف گره بزنید.

مشخصات دانش آموزمشخصات پدر دانش آموزمشخصات مادر دانش آموز

اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد، بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.

یادآوری: والدین محترم چنانچه در آدرس محل سکونت، شماره تلفن منزل و یا شماره تلفن همراه شما تغییراتی ایجاد گردیده این تغییرات را در اسرع وقت به دفتر دبیرستان اطلاع دهید.