بسمه تعالی

اگر میخواهید خوشبخت باشید، زندگی را به یک هدف گره بزنید.

سال تحصیلی 1401 – 1400

مشخصات دانش آموزمشخصات پدر دانش آموزمشخصات مادر دانش آموز

اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد، بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.

یادآوری: والدین محترم چنانچه در آدرس محل سکونت، شماره تلفن منزل و یا شماره تلفن همراه شما تغییراتی ایجاد گردیده این تغییرات را در اسرع وقت به دفتر دبیرستان اطلاع دهید.