به بخش معرفی کادر آموزشی دبیرستان نقش نو خوش آمدید

در ادامه ویدئو هایی برای معرفی کادر آموزشی را مشاهده می کنید...

استاد خسروی - مدرس ریاضی

استاد شعبانی - مدرس فیزیک

استاد عصری - مشاور دوره دوم

استاد رضایی بقا - مدرس دین و زندگی

استاد اسمعیلی - مدرس زبان

استاد محبت - مدرس شیمی

دکتر روشن کار - مشاور

استاد راد - مدرس زیست شناسی